Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

INSPECŢIA MUNCII SERVICIUL COMUNICARE,

RELAŢII CU PUBLICUL ŞI PRELUARE APELURI DE URGENŢĂ

Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti Tel.: (021) 302.70.86 Tel./Fax: (021) 302.70.64 


Comunicat de presă 

Ref: Campanie de informare a cetăţenilor români care pleacă la muncă în străinătate 


Inspecţia Muncii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin legea de înfiinţare şi organizare, verifică şi respectarea prevederilor legale referitoare la - protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate Legea 156/2000 – reglementează condiţiile în care aceste societăţi comerciale pot desfăşura activitate de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate. 

Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală „selecţia si plasarea forţei de muncă”, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind, tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii. 

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română. 

Ca un AVERTISMENT lansat de Inspecţia Muncii, persoanelor care vor să lucreze în străinătate le precizăm următoarele: Înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă”, solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţii referitoare la: 

- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă; 

- sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. 

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, locuit, condiţiile de protecţie socială, de asemenea, avertizăm asupra faptului că persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate. 

Cetăţenii români care au fost escrocaţi în Cehia de către angajatori cehi şi români sunt din judeţele Iaşi, Harghita, Covasna şi Botoşani, din zone montane, izolate, unde silvicultura este ocupaţia de bază populaţia este săracă şi neinformată. Drept urmare, Inspecţia Muncii va declaşa campania de informare a cetăţenilor din aceste zone cu sprijinul primăriilor din judeţele identificate, inspectorii de muncă vor participa la întruniri cu cetăţenii din comune şi vor difuza ghiduri despre munca în străinătate pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente.

Inspector General de Stat, Dantes Nicolae BRATU 20.12.2011

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.