Incadrarea in munca / Detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Inspectia Muncii participa la realizarea proiectului "En-foster - Intarirea cooperarii partilor interesate" (EN-FOSTER, ENForcement Stakeholders coopERation), in cadrul programului de Finantare deschis de Comisia Europeana pe tema Detasarea lucratorilor: consolidarea cooperarii administrative si accesul la informatii.

Scopul proiectului il reprezinta sprijinirea punerii in aplicare a Directivei 96/714/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii printr-o cooperare mai puternica intre partile implicate (parteneri sociali si autoritati de control) bazat pe instrumente si competente comune pentru o corecta detasare transnationala a lucratorilor.

H.G. nr.104/2007 reglementează procedura specifică privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Legea nr. 344/2006 se aplica întreprinderilor stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de munca.

Aceste intreprinderi au obligaţia de a transmite o comunicare privind detaşarea salariaţilor potrivit anexei nr. 1, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile anterior începerii activităţii salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate.

De asemenea au obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

În situaţia în care întreprinderea detaşează un salariat străin care este cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, aceasta va completa o declaraţie, conform anexei nr. 2, potrivit căreia salariatul respectiv îndeplineşte condiţiile legale de muncă din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care întreprinderea străină este stabilită.

Declaraţia completată potrivit anexei nr. 2 se transmite, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile înaintea începerii activităţii salariatului cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, detaşat pe teritoriul României

 

Modalitatea de trimitere a anexelor poate fi : prin posta, personal la secretariatul institutiei, prin posta electronica.

 


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.