Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie


    În vederea actualizării anuale şi publicării listei documentelor care conţin informaţiile de interes public şi a listei cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Inspectoratul Teritorial de Munca- Teleorman, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Compartimentul Comunicare si Relatii cu Publicul a solicitat datele necesare tuturor departamentelor din ITM - Teleorman.      
    Listele rezultate în urma actualizării, pe baza materialelor primite de la compartimente şi structurate astfel: 

  • anexa 1  -  LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001
  • anexa 2 - LISTA CATEGORIILOR DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE ITM- TELEORMAN CONFORM ART. 5, LIT. H DIN LEGEA NR. 544/2001.Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.