Legislatie privind Relatiile de munca

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003

- Legea nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
- Monitorul Oficial nr.345/18.05.2011

- Directiva 96/71/CE - Detasarea lucratorilor in Uniunea Europeana

- Legea nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
- Monitorul Oficial nr. 260 din 13 iulie 1998

- Lege nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
- Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013

- Lege nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
- Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 1616/2011 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de munca
- Monitorul Oficial nr. 415/14.06.2011

- Hotararea de guvern nr. 500/2011 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
- Monitorul Oficial nr. 372/27.05.2011

- Hotararea nr. 1105/02.11.2011pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
- Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie 2011

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
- Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005

- Hotararea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
- Monitorul Oficial nr. 196/02.03.2006

- Legea nr. 179 din 11 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
- Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013

- Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Monitorul Oficial nr. 1.006 din 18 decembrie 2006

- Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*)
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
- Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008

- Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
- Monitorul Oficial nr. 283 din 21 iunie 1999

- Lege nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
- Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012

- Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
- Monitorul Oficial nr. 364/04.08.2000

- Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicata* privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate*)
- Monitorul Oficial nr. 291 din 5 mai 2009

- Ordonanta De Urgenta nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României
- Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2007

- Legea nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor în România
- Monitorul Oficial nr. 533 din 28 iulie 2011

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
- Monitorul Oficial nr. 301/08.05.2002

- Legea nr. 115 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati
- Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013

- Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
- Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003

- Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
- Monitorul Oficial nr. 214/11.03.2004

- Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
- Monitorul Oficial nr. 636/24.07.2006

- Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social
- Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011

- Legea nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicata*) a dialogului social nr. 62/2011*)
- Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012

- Lege nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activittai cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
- Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011

- Legea nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
- Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013

- Legea nr. 18 din 7 martie 2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
- Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014

- Hotarare nr. 871 din 14 noiembrie 2013
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2014
- Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.