Buletin informativ al informațiilor de interes public

                           BULETIN INFORMATIV- 2018
 
       1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
Legea nr.108/1999R privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare
HG nr.488/2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare

      2.Structura organizatorică pe compartimente

 • Audit Intern
 •  Comunicare şi Relaţii cu Publicul
 •  Serviciul Economic, Resurse Umane Administrativ și Informatică
 •  Legislatie, Contencios Administrativ
 • Control Relaţii de Muncă
 • Contracte Colective de Munca şi Monitorizare Relaţii de Muncă
 • Control Securitate şi Sănătate în Muncă
 • Supravegherea Pieţei si Îndrumare Angajatori si Angajati in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
 • Control Muncă Nedeclarată

3.Atribuţiile compartimentelor sunt stabilite conform Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă - aprobat prin Ordin al MMJS nr. 1095/2018 cu modificările și completările ulterioare.

   4.Programul de funcţionare:     Luni- Joi :   orele 8:00- 16:30
Vineri  :     orele 8:00 – 14:00

      program de lucru cu publicul- Luni- Joi :    orele 8:00 -16:30
Vineri  :     orele 8:00 – 14:00
program pentru accesul la informaţii de interes public:     Luni- Joi :   orele 8,00- 16,30
Vineri  :     orele 8:00 – 14:00                 
    5.Program de audienţe
Inspector sef                                                                luni – orele 14:00-16:00
Inspector sef adj. relaţii de muncă                              miercuri – orele 14:00-16:00
Inspector sef adj. sănătate şi securitate în muncă     luni – orele 14:00-16:00

6.Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman

7.Adresa: Str. Dunării, nr.1, Alexandria,judeţul Teleorman

8.Telefon/fax: 0247/311175; 0247/311798      e-mail : itmteleorman@itmteleorman.ro
Adresa paginii de internet : www.itmteleorman.ro

9.Conducerea instituţiei
Inspector  Sef                                                                 Șeicaru Silviu Valentin
Inspector sef adjunct  relaţii de muncă                              Dinca Viorel
Inspector sef adjunct securitate si sanatate în muncă         Pârlog Aurică

10.Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
Inspector   Mușat Mihaela

11.Surse financiare                                                            Bugetul de Stat

12.Programele si strategiile proprii
Inspectoratul Teritorial de Munca- Teleorman este organul de specialitate aflat in subordinea   Inspecţiei Muncii prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniul  relatiilor de munca , securitatii si sanatatii in munca şi supravegherii de piaţă.
www.inspectmun.ro/site/Program/Strategia%20_IM_2013-2014.pdf
13.Lista cuprinzand documentele de interes public

http://www.itmteleorman.ro/Informatii de interes public/ANEXA201.pdf

14. Categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii,de către Inspectoratul Teritorial de Muncă- Teleorman

 

http://www.itmteleorman.ro/Informatii de interes public/ANEXA202.pdf

15.Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă.
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art.7 din aceeaşi lege.

 

... descarcă Buletin Informativ 2018

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
 • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
 • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
 • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.