Tipuri de controale si finalizarea lor

  • In domeniul relatiilor de munca: 

- In domeniul relatiilor de munca, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie; aceste tipuri de controale au urmatoarele caracteristici:
(a) controalele de fond au ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor contractelor colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii;
(b) controalele tematice acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o perioada scurta de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlului;
(c) controalele tip campanie constau in verificare inopinata a unui aspect sau a unui numar limitat de aspecte reglementate de legislatia muncii si se desfasoara pe domenii de activitate, fie la nivel national, fie pe zone geografice.

- In domeniul relatiilor de munca, activitatea de control se finalizeaza prin:
(a) procese verbale de control, in care se consemneaza constatarile privind nerespectarea prevederilor legale si prin care inspectorii de munca impun ca abaterile constatate in domeniul relatiilor de munca sa fie remediate pe loc sau intr-un timp limitat, dispunand masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data incheierii lui, angajatorul avand obligatia de a indeplini masurile dispuse prin acesta. Prin acelasi proces verbal de control, angajatorul este instintat cu privire la obligatia de a informa, in scris, inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de indeplinire a masurilor stabilite;
(b) procese verbale de constatare a contraventiilor, prin care sunt sanctionate abaterile savarsite de catre angajator prin incalcarea prevederilor legislatiei muncii; exista situatii in care prin aceeasi neconformitate constatata, se dispun masuri obligatorii si totodata se aplica sanctiuni contraventionale.
- Finalizarea masurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigura prin verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse, inspectorii de munca efectuand controale ulterioare cu caracter operativ.


  • In domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- In domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspectia Muncii pe baza principiilor de organizare a inspectiilor in domeniu, utilizeaza urmatoarele metode de inspectie:
a) metoda de inspectie sistem;
b) metoda de inspectie prin control tematic propriu-zis;
c) metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala;
d) metoda de inspectie prin sondaj;
e) metoda de inspectie tip campanie

- In functie de scopul si obiectivele stabilite, controalele pot fi:

(a) control cu caracter operativ, in cadrul caruia se aplica metoda de inspectie prin sondaj iar obiectivele concrete urmarite sunt: verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse pentru prevenirea unui risc major si/sau a celor cu termene scadente, verificarea conditiilor de pericol iminenet in cazul opririi lucrului de catre un angajat, verificarea mentinerii sistarii activitatii si/sau opririi din functiune a unor echipamente tehnice pana la punerea lor in conformitate, precum si alte verificari dispuse de seful ierarhic;
(b) controlul cu caracter inopinant, in cadrul caruia se utilizeaza metoda de inspectie prin sondaj, iar obiectivele concrete urmarite sunt: verificarea semnalarilor provenite din reclamatii, plangeri sau sesizari, verificarea existentei corespondentei intre continutul si limitele autorizatiei de functionare, acordului, permisului, ori licentei, dupa caz, si activitatea propriu zisa a entitatii controlate precum si alte verificari punctuale dispuse de seful ierarhic;
(c) control cu caracter tematic, care se executa in baza Programului cadru anual de actiuni al Inspectiei Muncii, a Programului anual de actiuni al fiecarui Inspectorat Teritorial de Munca, a graficelor de control a inspectorilor de munca si a unor necesitati ce pot rezulta din analiza evolutiei indicatorilor privind morbiditatea profesionala. In functie de obiectivele urmarite, de amploarea si sfera controlului, precum si de numarul de entitati programate in control, meodele de inspectie ce pot fi utilizate sunt: metoda de inspectie sistem, metoda de inspectie prin control temetic propriu-zis, metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala, metoda de inspectie tip campanie.

- In situatia in care se realizeaza controale cu caracter operativ si /sau controale cu caracter inopinat, schema actului de control se realizeaza ad-hoc, in functie de obiectivele controlului si cuprinde in mod obligatiriu urmatoarele: prezentarea la conducerea entitatii controlate si/sau la persoana cu rangul cel mai inalt in ierarhia entitatii controlate prezentata in unitate, careia i se aduc la cunostinta scopul si obiectivele conrolului, concluziile controlului propriu-zis, cu evaluarea respectarii legislatiei, masurile ce se impun si nominalizarea acestora in documente scrise.
- In situatia in care se realizeaza controale tematice, in functie de obiectivele controlului, de metoda de control selectata, de numarul de entitati cuprinse in control, de numarul de angajati, de specificul, localizarea si complexitatea formei de organizare a acestora, in etapa de planificare a controlului, se dimensioneaza corespunzator etapele ulterioare, atat in ceea ce priveste perioada de timp, cat si resursele umane si logistica alocata. Schema actului de control parcurge in mod obligatoriu etapele nominalizate la alin. (8).


- Activitatea de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca se materializeaza in:
a) procese-verbale de control;
b) procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor dupa caz;
c) procese-verbale de sistare partiala/totala a activitatii sau de oprire din functionare a echipamentelor tehnice, dupa caz, cand se constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala.

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.