Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs)

Anul 2019

 

 

În conformitate cu prevederile art. 50, alineatul (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute pentru înscrierea la examen a dosarului depus.

În urma verificării dosarului depus, s-a constat că sunt îndeplinite condiţiile de participare la proba scrisă, rezultatul selectării ... descarcă ANUNŢ

 

***

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr.1,Jud.Teleorman organizează examen/concurs pentru promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut în data de 04.02.2019, ora 900 – proba scrisă și în data de 06.02.2019, ora 1300 – interviul, astfel:
- 1 post de  consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul serviciului economic, resurse umane, administrativ  și informatică – Compartimentul Informatică.
Examenul /concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut va avea loc  la sediul instituţiei din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman.
Dosarele  de înscriere la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut se depun la secretariatul ITM Teleorman în perioada 04-23.01.2019 inclusiv.

>>>Descarcă Anunţ

 

 

 

 

 

Anul 2018

 

26.04.2018 - A N U N Ţ :

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării, nr.1, Jud. Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei (1) funcții  contractuale vacante de referent tr.IA  din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică- Compartimentul economic, achiziții publice, administrativ. (PAGINA: itmteleorman.ro/despre-itm-tr/organizare/cariera ).

*****

 

18.04.2018 - ANUNŢ :


04.04.2018 - DETALII ÎN URMA ANUNŢULUI DIN 21.03.2018 :

21.03.2018 - A N U N Ţ :

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării, nr.1, Jud. Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei (1) funcții  contractuale vacante de referent tr.IA  din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică- Compartimentul economic, achiziții publice, administrativ.Anul 2017


Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, cu sediul in Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, Jud. Teleorman, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării functiei publice de execuţie vacante de auditor clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit intern.Anul 2016

Concurs de recrutare in vederea ocupării functiei publice de executie vacante de Inspector de muncă clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului control securitate și sănătate în muncă

Atenţie! Având în vedere faptul că data de 02 decembrie a fost stabilită ca zi liberă, conform prevederilor HG nr. 871/2016, perioada de depunere a dosarelor de înscriere se va prelungi până la data de 06.12.2016 inclusiv. (descarcă ANUNŢ)


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.