Bine ati venit!

Transparenţă în activitate

Mai multe info...

Alexandria, str.Dunării,nr.1

Mai multe info...

Operator de date cu caracter personal...

Mai multe info...

Relaţii de Muncă(RM)

Control. Contracte Colective de Munca(CCM). Monitorizare Relaţii de Muncă. Zilieri.

 

click-detalii

Securitate şi Sănăte în Munca(SSM)

Control. Monitorizare activităţi SSM. Supraveghere piaţă.Servicii externe de prevenire şi protecţie. Documentaţii SSM avizate.

click-detalii

Avizier

Informaţii de interes public. Ghidul lucrătorului român în statele membre UE. Comunicate de presă.

Anunţuri.

 

click-detalii

Legislaţie

Legislaţia în domeniu. Directive UE. Norme zilieri. Codul Muncii. Documentaţie MUNCA NEDECLARATĂ.

 

click-detalii

                                    Aplicaţia REVISAL

         VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 500/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CE CUPRINDE ACTUALIZĂRI ALE CODURILOR COR PÂNĂ LA DATA DE 05.11.2015, PRECUM ȘI O SERIE DE MODIFICĂRI DESCRISE MAI JOS

Începând cu data de 29 aprilie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare

- Revisal 6.0.5 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor aferente versiunii 6.0.5 a sistemului. Specificaţiile tehnice se adresează cu precădere angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:

- specificaţii tehnice versiune revizuită (26.04.2016) (format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită (26.04.2016) (arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Atenție! Începând cu data de 29 aprilie 2016, pentru depunerea registrului ce conține salariați cu cetățenia uneia dintre țările: Croația, Elveția, Islanda, Lichtenstein sau Norvegia, este necesară instalarea versiunii 6.0.5 a aplicației Revisal sau actualizarea aplicației proprii de gestiune a salariaților conform specificaţiilor tehnice revizuite la data 26.04.2016.

Image 1

Formulare Utile.

> Contractul Individual de Muncă(CIM).

> Act adiţional la CIM.

> Act adiţional la CIM pentru schimbare sediu.

>Decizie de încetare a CIM.

> Proces verbal de predare - primire a carnetelor de munca.

> Model cerere nume utilizator şi parolă registru.

> Model adresă de inaintare registru.

> Formular pentru înregistrarea accidentelor de muncă.

> Îregistrarea finalizării incapacităţii temporare de muncă.

> Documente pentru avize si autorizaţii

 

click-detalii
Image 2

Program de functionare

Luni, Marţi, Miercuri, Joi:

8:00 - 16:30

Vineri:8:00 - 14:00

 

Ghişeu Compartiment

 CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZĂRI RELAŢII DE MUNCĂ :

Luni, Marţi, Joi, Vineri:

8:00 - 16:30

Miercuri: 8:00 - 18:30

 

click-detalii

Obiectivele principale ale ITM TR

a) controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea în munca, la protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;
b) informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
d) asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;

____________________________________________________________________________

*** Atribuţii în domeniul RM * * * Atribuţii în domeniul SSM ***

 

CombatereaMunciiLaNegru

 
În Monitorul Oficial Nr.. 2225 din 31 martie 2011 a fost publicată Legea Nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii, care a intrat în vigoare începând cu date de 30 aprilie 2011.

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde. Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii. Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.  
 

 

TelVerde

 

INTERNSHIP  
Programul oficial de
Internship al Guvernului.

 

                        28 APRILIE 2016 "Stresul profesional - o provocare colectivă"  
     click-detalii
                        Raport OIM 2016 "Stresul profesional - o provocare colectivă" - tradus în limba română  
     click-detalii
                      Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"  
     click-detalii
                        INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară  
     click-detalii
                        Programul oficial de Internship al Guvernului  
     click-detalii

 

                        SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE

 

          GHIDURI :
                        Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate  
     click-detalii
                        Ghidul lucrătorului român în statele membre UE  
     click-detalii
                        Informaţii detaşare transnaţională  
     click-detalii