Transparență în activitate

Operator de date cu caracter personal...

Obiectivele principale ale ITM TR

  1. controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea în munca, la protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;
  2. informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale în vigoare;
  3. furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
  4. asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;28 APRILIE 2018

28april2018"Îmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători"- AFIŞ

- Ghid pentru angajatori | Ghid pentru indrumatori | Ghid pentru parinti | Protectia tinerilor la locul de munca -

12

28 APRILIE 2016 "Stresul profesional - o provocare colectivă"

Raport OIM 2016 "Stresul profesional - o provocare colectivă" - tradus

Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"

INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară

Programul oficial de Internship al Guvernului


SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE


Ghiduri

Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
Informaţii detaşare transnaţională
Mobilitatea forţei de muncă
Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.